מדוע אנו עונדים תכשיטים, ואיך זה קשור לצורך החברתי

בכדי לבדוק את הרעיון מדוע אנחנו עונדים תכשיטים כדאי לחזור לאחור להסטוריה של מצריים ומסופוטומיה שהיא עירק של היום מקום מוצאו של אברהם אבינו.
משחר ההיסטוריה אנשים ענדו תכשיטים ניתן לראות עדויות ארכיאולוגיות מהתקופות של הקדומות של המקרא דרך כל התקופות עד היום, ענידת תכשיטים נמצאה גם כחוצת גבולות בצורה עיקבית על פני מרחבי הזמן דתות, מעמד ומגדר, ניתן למצוא תכשיטים אצל כל העמים מאפריקה דרך דרום אמריקה מזרח אסיה ואפילו בקטבים.