אבני חן ורפואה

כבר לפני אלפי שנים התקשטו הקדמונים באבני חן, עצם הקישוט לא נבע מהצורך להתקשט אלא מצורך עמוק יותר, צורך אנרגטי רפואי.
בזמנים בהם הרפואה לא הייתה קיימת או יותר נכון הסתמכה יותר על רפואה טבעית ושימוש בצמחים ובמינרלים לא נהגו לבלוע תרופות ומירב הסימפטומים טופלו באמצאות אבנים שהם בעצם מינרלים שנוצרים בטבע, כל מינרל וצורת היווצרותו היחודית.